Valikkoon

Ota elämäsi omiin käsiisi

Miten mRNA-rokote toimii ja mitä mRNA-rokote sisältää ainesosina?

Mitä uusi mRNA-rokote sisältää? Ja mitä THL ei sinulle kerro?

Perinteinen rokote yksinkertaisesti tuo kehoon viruksen osia aikaansaadakseen immuunireaktion. Nämä uudet mRNA-rokotteet ovat täysin toisenlaisia. Ne itse asiassa injektoivat (transfect on termi englanniksi) synteettisen ei-ihmisperäisen geneettisen aineksen molekyylejä soluihimme. Kerran päästyään solun sisälle tuo geneettinen materiaali reagoi tRNA:mme kanssa luoden vierasta proteiinia, joka väitetysti kouluttaa kehomme tuhoamaan sen viruksen, johon tuon geneettisen materiaalin koodaus liittyy.

Huomionarvoista on, etteivät nämä hiljattain kehitetyt proteiinit tule säädellyksi oman DNA:mme toimesta ja ne ovat siten täysin vieraita omille soluillemme. Mitä kaikkea ne kykenevät tekemään on pimeän peitossa. Aivan hiljattain Zhang ja muut julkistivat 13.12.2020 tutkimuksessaan 57 todisteita siitä, että SARS-CoV-2-genomi ihmiskehoon asetettuaan oli aikaansaanut kehossa reaktion, joka oli yhdistänyt SARS-CoV-2-genomin ihmisen DNA-jaksoihin. Tämän lisäksi tutkimustyö on jälkikäteen tuonut ilmi, että nämä SARS-CoV-2-genomi/ihmis-DNA -yhdistelmät edesauttavat kimeeri mRNA:n (englanniksi chimere mRNA) kopioimalla luonnottomasta SARS-CoV-2-genomi/ihmis-DNA -yhdistelmästä. Jo niinkin aikaisin kuin 2003 tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä oletettavasti helpoimmin tapahtuu kiveksissä ja munasarjoissa, muiden kehon osien lisäksi.

Siksi, pitäviä todisteitä ihmisgenomin manipuloitumisesta ja mutaatiosta saattaa jo siis olla käsillä. (Vihje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7120651/ )

Ihmisten pakottaminen hyväksymään injektio, joka sisältää heidän geeniperimäänsä muuttavaa ainesta, on viime kädessä hallituksen pakottama rodunjalostusohjelma.

mRNA-molekyyli on herkkä tuhoutumiselle. Siten, jotta injektio ihmiskehoon voitaisiin tehdä tuhomatta herkää mRNA-säiettä, ne pinnoitetaan PEG-käsitellyin rasvananopartikkelein (englanniksi PEGylated lipid nanoparticles ). Tämä pinnoite piilottaa mRNA:n kehomme immuunipuolustukselta, joka normaalisti tappaisi kaiken vieraan kehoomme ruiskutetun materiaalin. PEG-käsiteltyjä rasvananopartikkeleja on käytetty monissa lääkkeissä vuosien varrella. Johtuen niiden vaikutuksesta immuunipuolustuksen tasapainoon, useat tutkimukset ovat osoittaneet niiden aiheuttavan allergioita ja autoimmuunisairauksia.

Lisäksi PEG-käsitellyt rasvananopartikkelit itsessään ovat osoitetusti aiheuttaneet immuunipuolustusreaktiota ja ne ovat aiheuttaneet vaurioita maksalle.

Näissä uusissa rokotteissa on myös kontaminaatiota alumiinista, elohopeasta ja mahdollisesti formaldehydistä. Valmistajat eivät ole vielä kertoneet mitä muita toksiineja ne ehkä sisältävät.

Koska virukset mutatoituvat useasti, yhdenkään rokotteen kyky toimia vuotta pidempään on epätodennäköinen. Tästä syystä flunssarokotteet vaihtuvat joka vuosi. Viime vuoden rokote ei ole sen enemmän arvoinen kuin vuoden vanha sanomalehti.

GISAID-tietokanta (Global Initiative for Sharing Influenza Virus Data) 58 on 13.12.2020 mennessä rekisteröinyt jo 3.422 SARS-CoV2-muunnosta. Tätä kirjoitettaessa ollaan SARS-CoV-2-virus draaman 11. kuukaudessa. Se, että ihmisille kerrotaan rokotteen kehitetyn ilman että viruksen materiaa olisi eristetty ja viljelty ja, että se nyt tarjolla olevana tulisi suojelemaan ihmisiä kaikilta tuleviltakin muunnoksilta, on silkkaa harhaa.

Mitään pitkän aikavälin turvallisuustutkimuksia ei ole tehty, jotta voitaisiin osoittaa etteivät nämä rokotteet aiheuta halvauksia, sydäntautia, allergioita tai autoimmuunitauteja, kuten on muissa rokotteisa nähty tapahtuvan.

57 Zhang L 2020bioRxiv; https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516

58 https://www.gisaid.org/.

THL:n virallinen mRNA:n toiminta -kuvaus

THL:n “virallinen kuvaus mRNA-rokotteen toiminnasta” löytyy linkin takaa. Vertaile itse, kerrotaanko virallisessa kuvauksessa mitään vaaroista taikka haitoista, joita tähän mennessä on jo raportoitu tuhansia ja tuhansia kautta maailman. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/mrna-rokotteista-usein-kysyttya

Bonusvideo: katso miten 2007 Pfizerin rikkomuksia käsiteltiin USA:n televisiossa

Yli kahden miljardin dollarin sakot ovat vain kuluerä Pfizerille
https://t.me/parlerrefugees/1756

Rokotetut levittävät virusta kaikkiin muihin

Sen lisäksi, että rokotteen ottajat itse asettavat itsensä kuoleman vaaraan, aivan sananmukaisesti, ottamalla mRNA-rokotteen, he myös asettavat muut ihmiset vaaralle alttiiksi. Vaikkakin google tällä hetkellä sensuroi kaikkia hakuja joissa käytetään hakutermiätermiä “mrna vaccine shedding”, tekemällä haun ajanjaksolle ennen nykyaikaa, löytyy satoja ja taas satoja tuloksia mitä erinäisimmistä vaikutuksista. Jo tuolloin julkaistut tutkimukset osoittivat, että rokotteen saaneet voivat kuukausien ajan levittää virustaan ja sairastuttaa heidätkin, jotka eivät rokotetta ole ottaneet.

Tutkimuksissa on ilmennyt levittämisen seurauksia kuten naisilla ilmeneviä epämääräisiä kuukautisvuotoa, ja mikä pahinta vastaavaa vuotoa jopa alle kaksivuotiailla tytöillä! Naisilla on levittämisen seurauksena tullut keskenmenoja ja silmistä tapahtuvaa verenvuotoa. Ja paljon muuta. Siis silkasta olemisesta rokotetun kanssa. Pfizer itsekin oli huolissaan raskaana olevista naisista CV-rokotteen kehityksen ihmiskokeissa.

Katso video itse: https://t.me/parlerrefugees/1757

THL:n valheet ja “unohdukset”

mRNA-rokote ei voi muuttaa ihmisen perimää

Virheellisesti THL muun muassa väittää “RNA, se ei pysty liittymään rokotetun solujen perimään (DNA:han). mRNA-rokote ei siis voi muokata ihmisen perimää.” ja kuitenkin, kuten yltä voimme lukea näin ei ole, vaan kokein on nimenomaan osoitettu, että pysyvää mutaatiota tapahtuu.

mRNA-rokote sisältää lähetti-RNA:ta, eikä mitään muuta vaarallista

THL esittää kuvan, jossa injektiossa on vain sokeria, suoloja, rasvoja ja vettä. Kovin vaaratonta, eikö? Kuitenkin kuten ylläkin on sanottu, rokotteet ylipäätään ja myös mRNA-rkototteet sisältävät lisäksi tunnettuja supermyrkkyjä kuten alumiinia, elohopeaa ja ilmeisesti formaldehydiä THL:n mainitsemien ainesosien lisäksi.
Mitä mRNA-rokote sisältää

Pfizerin rokotteen valmisteyhteenveto: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fi.pdf

Modernan rokotteen valmisteyhteenveto: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_fi.pdf

Pfizerin rokotteen “Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.”

Pfizerin rokote
((4-hydroksibutyyli)atsanediyyli)di(heksaani-6,1-diyyli)di(2-heksyylidekanoaatti) (ALC-0315 )
2-[(polyetyleeniglykoli)-2000]-N,N-ditetradekyyliasetamidi (ALC-0159 )
1,2-distearoyyli-sn-glysero-3-fosfokoliini (DSPC )
Kolesteroli
Kaliumkloridi
Kaliumdivetyfosfaatti
Natriumkloridi
Dinatriumfosfaattidihydraatti
Sakkaroosi
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Modernan rokotteen “Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.”

Modernan rokote
Lipidi SM-102
Kolesteroli
1,2-distearoyyli-sn-glysero-3-fosfokoliini (DSPC )
1,2-dimyristoyyli-rac-glysero-3-metoksipolyetyleeniglykoli-2000 (PEG2000 DMG)
Trometamoli
Trometamolihydrokloridi
Etikkahappo
Natriumasetaattitrihydraatti
Sakkaroosi
Injektioihin käytettävä vesi

mRNA-rokotteet ovat saaneet vain väliaikaisen myyntiluvan

Nämä pikatyönä (väitetysti) kehitetyt rokotteet ovat saaneet vain väliaikaisen käyttöluvan, jonka perusteena on on ollut (väitetyn) epidemian aiheuttama (väitetty) suuri vaara laajoille ihmisjoukoille.

Koko käsite epidemia tässä yhteydessä on jo osoitettu perättömäksi ja on osoitettu, että WHO on itse muuttanut epidemia-sanan merkitystä omissa dokumenteissaan, jotta se voi 2020 alussa määrätä kansainvälisen epidemian, jolla se kykeni perustelemaan lukitustoimenpidesuosituksensa.

Epidemian väitetyllä olemassaololla on puolestaan perusteltu oikeutus antaa väliaikainen myyntilupa mRNA-rokotteille, joita nyt ihmisiin injektoidaan.

Myyntiluvan haltijan (tämä on Modernan teksti esimerkin vuoksi) tulee tämän myyntiluvan ehdollisuuden vuoksi toteuttaa asetuksen (EY) N:o 726/2004 14 a artiklan 4 kohdan nojalla seuraavat toimenpiteet mainittuun määräaikaan mennessä:

Lue lisää: https://omaapu.fi/salaliitto-uutiset/miten-peg-rasva-toimii-mrna-rokotteessa/

Kuvaus Määräaika

Jotta vaikuttavan aineen ja lopullisen valmisteen valmistusprosessien
määrittely saadaan päätökseen, myyntiluvan haltijan on toimitettava
lisätietoja.
Tammikuu 2021

Jotta voidaan varmistaa vaikuttavan aineen ja lopullisen valmisteen
valmistusprosessin yhdenmukaisuus (ensimmäinen ja lopullinen asteikko),
myyntiluvan haltijan on toimitettava lisää vertailukelpoisuutta koskevaa
tietoa ja validointitietoja.
Huhtikuu 2021
Väliraportit
toimitetaan
kuukausittain
ennen tätä
päivämäärää.

Jotta varmistetaan valmisteen tasalaatuinen laatu, myyntiluvan haltijan on
toimitettava lisätietoja vaikuttavan aineen ja lopullisen valmisteen
stabiiliudesta ja tarkistettava vaikuttavan aineen ja lopullisen valmisteen
tekniset tiedot sen jälkeen, kun valmistamisesta on kertynyt lisää
kokemusta.
Kesäkuu 2021

Jotta COVID-19 vaccine Moderna -rokotteen teho ja turvallisuus voitaisiin
varmistaa, myyntiluvan haltijan on toimitettava satunnaistettua,
lumelääkekontrolloitua, havainnoitsijasokkoutettua mRNA-1273-P301-
tutkimusta koskeva lopullinen kliininen tutkimusraportti.
Joulukuu 2022

Sivun alkuun