Valikkoon

Ota elämäsi omiin käsiisi

Kalkkimaalin valmistus

Kalkkimaalin teko poltetusta kalkista

Kalkkimaali valmistetaan märkäsammutetusta kalkkitahnasta. Kalkkikivi tähän tarkoitukseen poltetaan kalkkiuunissa puilla lämmittämällä ja sammutus tehdään välittömästi polton jälkeen puhtaalla vedellä. Kalkkiveden valmistuksessa kalkkitahnaa lisätään veteen tilavuussuhteessa 1:5, aineet sekoitetaan hyvin ja seoksen annetaan seistä muutaman vuorokauden. Kalkkivettä saa valmistaa samasta kalkkitahna-annoksesta vain 8 kertaa, jonka jälkeen kalkkitahnaa ei enää saa käyttää työmaalla. Kalkkivesi tulee säilyttää tiiviisti suljetuissa, täysinäisissä astioissa karbonatisoitumisen estämiseksi.

Kalkkimaali valmistetaan kalkkitahnasta ja kalkkivedestä. Maalin valmistuksessa käytettävän kalkkitahnan tarkka määrä riippuu kalkkiraaka-aineen laadusta, rappauspohjan imevyydestä, maalausolosuhteista ja käytettävien maalauskertojen määrästä. Kalkkitahnan määrä voi vaihdella pohjustuksessa käytettävästä 10%:sta pintamaalin 25% – 35%:tiin.

Sekoittamisen jälkeen kalkkimaali siilataan tiheän seulan läpi puhtaaseen astiaan. Maalin sävyttäminen tehdään etukäteen liossa olleilla kalkin alkaalisuuden kestävillä pigmenteillä. Maaliin voi lisätä kestävyyden vaarantumatta vain n. 8 tilavuusprosenttia pigmenttiä käytetyn kalkkitahnan määrästä. Sävyttämisessä tulee aloittaa valitsemalla sellainen pigmentti, jolla päästään mahdollisimman suoraan lopputulokseen. Pääsääntö sävyttämisessä on, että lopputulokseen tulee päästä käyttämällä korkeintaan kolmea pigmenttiä.

Seinässä värisävyn muuttuminen on vähäisempää, kun käytetään vain yhtä alkuperältään tunnettua maaväriä. Kalkkimaalin värisävyn koemaalaus on tarpeen, koska maali vaalenee kuivuessaan ainakin puolella. Kalkkimaalin ohentamisessa ja rappauspohjien kostutuksessa on käytettävä ehdottomasti vain kalkkivettä.

Sivun alkuun